Traditionell inglasning vs. Nordiska Inglasningar

Det är mycket som skiljer en traditionell balkonginglasning mot en inglasning av Nordiska Inglasningar. Vi lägger stor vikt vid detaljer som avrundade kanter på profilerna, dolda skruvar och harmoniska färgval. Samtidigt som vi aldrig tummar på kvaliteten och användarvänligheten.

Våra inglasningar är stadiga och säkra och anpassade efter det kalla klimatet i Sverige. Till exempel har vi uteslutit detaljer i frostkänslig plast och har istället valt robusta kullager i metall och transparenta tätningslister.

 

Dilatationsspel för problemfri användning

Systemet utvecklat för just balkonger och som många känner till kan balkonger röra sig lite över tid samt mellan sommar och vinter. Det är fullt normalt att byggnationer rör på sig, inte minst vid nybyggnation då marken inte satt sig. Ett vanligt fall är att den övre balkongplattan rör på sig lite om grannen över dig installerar inglasning. Dilatationsspelet ser då till att det inte blir några problem för dig. Det rör sig oftast om relativt små förändringar men som kan vara tillräckligt för att det ska bli svårt att öppna och stänga inglasningar som saknar så kallat dilatationsspel vilket många traditionella inglasningar gör. Dilatationsspel innebär att konstruktionen skall klara vissa måttändringar utan att glasrutorna skall fastna eller få problem. I vårt system har vi konstruerat ett väl tilltaget dilatationsspel för att efterjusteringar inte skall krävas även om balkongen rör på sig lite.

Nordiska Inglasningar gör skillnad!

Relaterade artiklar

Tillbaka till bloggen