Inglasningar som förlänger sommaren

Nordiska Inglasningar förser privatpersoner och fastighetsägare med högklassiga och skräddarsydda balkonginglasningar.

Hög säkerhet

Barnsäkra tvåstegslås och rejäla glas gör balkongen till Sveriges säkraste.

Enkelt underhåll

Profiler av hållbar och stöttålig aluminium som lätt rengörs med trasa.

Kvalitativ design

Designen är genomarbetad med gräddvita detaljer som gör att utrymmet känns större.

Djuranpassat

Anpassat för livfulla katter och öppningsbara underfönster för hundar som vill känna närhet till naturen.

Före- och efter en inglasning

(dra i bilden för att se skillnaden)

Före Efter

Inglasningar vi monterat

Skräddarsydda inglasningar

En inglasad balkong kan se ut på lite olika sätt beroende på vilken leverantör av inglasning du väljer.

Vi på Nordiska inglasningar skräddarsyr våra lösningar helt efter din unika balkong.

En inglasning av balkongen bidrar till ökad komfort och skydd från ruskigt väder, höga ljudnivåer och pollen under våren. Samtidigt får du ett extra rum och extra utrymme att använda till vad du vill.

Med oss på Nordiska inglasningar kan du känna dig säker, vi erbjuder moderna produkter och proffsig montering. Processen från köp till färdig installation är smidig och strukturerad där vi hjälper dig hela vägen.

Är du nyfiken och vill få en offert?

Teknisk information

Nordiska Inglasningars system använder sig av riktiga fasadsystemsprofiler vilket vanligtvis används i ytterväggar och entréer på byggnader där det ställs höga krav på stabilitet, hållbarhet och isoleringsförmåga samtidigt som det ska vara lätt att byta ut trasiga rutor och andra komponenter.

Alla komponenter är genomarbetade och utvecklade för att uppfylla krav på både det estetiskt tilltalande samt hållbarhet och miljö.

Laminerade glas

Nordiska Inglasningar använder sig av laminerade glas som alternativ till härdat glas i sina konstruktioner. Det laminerade glaset används i de mer påkostade systemen och består av flera glas med mellanliggande folier som håller ihop glaset även om det spricker. Av denna anledning används laminerade glas så fort det ställs lite högre krav på säkerhet.

Glaset är ett 10mm tjockt, laminerat säkerhetsglas med dubbla lager skyddsfolie tillsammans med två glas för att uppnå en hög hållbarhet som är väl anpassad för att skydda mot exempelvis fallskador, nedfallande glas och tryckbelastningar.

Konventionella glassystem använder sig oftast av glas med en tjocklek på 6mm. Vid ökad tjocklek så ökar styvheten procentuellt avsevärt mer än tjockleken i sig. Detta betyder att ett 10mm glas är mer än 3ggr mer stabilt än motsvarande 6mm tjockt glas vilket är en drastisk skillnad. Att använda sig av det styvare glaset ger en mycket mer robust konstruktion med en känsla av kvalitet som inte går att jämföra med de vanliga tunnare glasen.

Isolerade lågemissionsglas

Lågemissionsglas är det senaste genombrottet inom glasteknik vilket kommit att revolutionera marknaden.

  • Upp till 39% bättre isoleringsförmåga vilket gör en enorm skillnad vad gäller möjligheten att nyttja uterummet större delar av året.
  • Tekniken har utvecklats av världens ledande glastillverkare för att sänka energiförbrukningen i stora glasbyggnader
  • Lågemissionsbeläggningen på glaset förbättrar glasets värmeisolering (U-värde)
  • Den avancerade tekniken gör att beläggningen blir så pass tunn att den blir helt genomskinlig.

För att använda en enkel analogi, fungerar lågemissionsglas på samma sätt som en termos gör.

Vädringsläge, barnspärr och luckhållare

Tack vare en speciellt framtagen vädringslåsning så kan vikglasen justeras i flertalet olika lägen utan risk att det blåser upp eller liknande. Vädringsläget ger användaren möjlighet att fritt öppna upp vädringsglaset i två vädringslägen för optimal vädring vilket är väldigt praktiskt speciellt på sommaren.

Samtidigt agerar vädringslåsningen som en barnspärr vilket effektivt förhindrar oavsiktlig öppning av vikglasen. Önskas några glas öppnas helt så finns en inbyggd låsmekanism som effektivt håller fast rutorna i öppet läge utan risk att det blåser igen eller skadas.

Nordiska Inglasningar erbjuder öppningsbara fönster i underdelen i stället för fasta glas för att det skall gå lätt att putsa glaset på baksidan vilket annars inte är möjligt. Med fönstersystemet kan man lätt öppna glaset inåt balkongen och komma åt baksidan precis som ett vanligt fönster, vilket är en enorm fördel.

  • Varje lagerenhet är tillverkad helt i metall med dubbla kullagrade löphjul vilket gör att glasdörrarna går lätt att skjuta och det finns ingen risk för överbelastning.
  • Dilatationsspel innebär att konstruktionen skall klara vissa måttändringar utan att glasrutorna skall fastna eller få problem. Systemet består av ett väl tilltaget dilatationsspel för att efterjusteringar inte skall krävas även om balkongen rör på sig lite.
  • Stommen är uppdelad i en separat utsida och en insida med ett isolerande mellanrum vilket effektivt hindrar kyla och ljud från att komma in.
  • För att få en tät konstruktion finns speciellt framtagna genomskinliga tätningslister som monteras mellan glasrutorna vilka effektivt förhindrar väder och vind som annars tränger igenom mellanrummen mellan glasdörrarna.
  • Inbyggda fönsterlådor och fönsterbrädor samt integrerade persienner.