Forskning om hälsoskadligt trafikbuller

Att glasa in en balkong innebär många fördelar. Man förlänger sommaren, höjer värdet på bostaden och får en extra ombonad yta att vistas på. Men en av de främsta fördelarna för de som bor centralt är att det även sänker ljudnivåerna från trafikerade gator.

Forskning av trafikbuller har visat att det inte bara är hörseln som kan påverkas. Höga ihållande ljudnivåer kan också orsaka allvarliga stresspåslag som i sin tur kan framkalla högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Man kan också få svårt att somna, sover oroligare och få mindre andel djupsömn vilket också kan påverka kroppen negativt.

 

2 miljoner svenskar utsatta

Så många som 2 miljoner svenskar utsätts dagligen för skadliga ljudnivåer utanför sin bostad och cirka 840 000 utsätts även inomhus. Siffrorna visar tydligt att det är ett problem som påverkar många och att det såklart behöver sättas in ett flertal olika åtgärder för att komma till rätta med problemen.

 

Minskat buller med balkonginglasning

Nordiska Inglasningar använder sig nästan uteslutande av 10 mm laminerat glas och ett speciellt framtaget tätningssystem vilket effektivt minskar bullernivåerna, inte bara på balkongen utan även inne i bostaden. Många upplever ett helt annat lugn och kan njuta av en balkong som kanske annars inte kunnat användas. Ett litet men viktigt steg på vägen mot en sundare bomiljö.

Relaterade artiklar

Tillbaka till bloggen