Att tänka på när man söker bygglov för en inglasning

Att glasa in en balkong kräver bygglov om det sker inom detaljplanerat område eller inom ett område med sammanhållen bebyggelse. Men hur tar man då reda på vad som gäller just min bostad?

 

Här kommer en liten checklista på vad man kan tänka på:

1. Kontakta kommunens bygglovsinformation

Bygglovsinformationen inom din kommun kan hjälpa dig att ta reda på hur detaljplanen inom ditt område ser ut och bistår även med tips och råd om hur du går vidare med ansökan. Glöm inte att ha fastighetsbeteckning till hands.

 

2. Ta reda på om byggnaden eller miljön är q-märkt

En q-märkning innebär att byggnaden är klassad som kulturhistoriskt eller arkitektonisk värdefull. I sådana fall är en inglasning av balkong eller andra yttre förändringar inte tillåtna. Stadsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig med frågor om q-märkning.

 

3. Speciella bestämmelser om utseende

När ansökan om bygglov skickas in ska en detaljerad ritning bifogas. Handläggningen går fortare om du innan den skickas in tagit reda på om det förekommer särskilda bestämmelser på inglasningens utseende i ditt område.

 

För dig som bor i en bostadsrätt är det extra viktigt att tidigt i processen kontakta din bostadsrättsförening. Har de särskilda bestämmelser när det gäller inglasning av balkong? Eller kan det vara så att föreningen vill glasa in fler balkonger och på så sätt få ett mer förmånligt pris?

 

Verkar det krångligt?

Nordiska Inglasningar vet vad som gäller och vi hjälper dig med hela den juridiska processen. Vi är stolta över att kunna underlätta för dig som kund genom att administrera bygglov och avtal samt anordna informationsträffar för bostadsrättsföreningar.

Kontakta Nordiska Inglasningar inför ditt nästa projekt!

Relaterade artiklar

Tillbaka till bloggen