Våra kärnvärden:

Kvalité · Engagemang · Helhetslösning · Utveckling

Nordiska Inglasningar


Nordiska Inglasningar arbetar med metallpartier, säkerhetsdörrar och inglasningar i alla dess former där Vi erbjuder högkvalitativa tjänster anpassade för alla led i processen vilket innefattar allt från projekteringar och tillverkning till visualiseringar och profilsystem.

Vi är ett heltäckande företag som är avsett för att leverera hela lösningar från start till mål. Vi arbetar mot högt ställda krav på utförandet vilket säkerställer kvalitén genom hela ledet.

Genom att inneha kompetensen inom våra egna väggar hålls kostnaderna nere samtidigt som kontrollen och flexibiliteten är på topp. Vi älskar nya utmaningar och visar gärna vad vi går för!

Alltid i framkant

Vår målsättning är att ständigt ha de i särklass bästa produkterna på marknaden och att aldrig sluta förvåna! Vi är i ständig utvecklig för att bli bättre. Detta åstadkommer vi tack vare att vi har egen utveckling, egenägda system och egen högteknologisk produktion i kombination med personal med stor erfarenhet och passion.

Läs mer om oss →


VD, Daniel Nystedt berättar

I en ny värld där tekniken rusar, kraven blir högre och högre, räcker inte den gamla synen på hur vare sig ett företag skall drivas eller produkter produceras. Att vi alltid studerar framgångsrika samt mindre framgångsrika lösningar och företag, både tekniskt och teoretiskt resulterar i en förståelse för orsakerna kring deras lyckade samt mindre lyckade satsningar. Därmed bygger vi upp våra produkter och tillvägagångssätt med konkret fakta till grund vilket leder till att vi inte fastnar i vårt egna personliga tänkande.

Vi har som policy att ständigt utvecklas och ta tillvara på all den information som löpande tas in i företaget. Marknaden har alltid förändrats och kommer alltid att göra, det är ett faktum. Om ett företag inte utvecklats under en period trotts att resultaten varit goda är med vårt sätt att se ändå ett minus i slutänden. Vår strävan är alltid att ha en balans mellan resultat och utveckling för att skapa den sanna versionen av ett starkt företag som håller i längden.

En viktig faktor för att lyckas som företag är att ha medarbetare som är passionerade för det de gör. Detta tar fram det bästa hos människor vilket gör att de alltid presterar till deras yttersta utan att det känns ansträngande. Att dela samma passion på arbetsplatsen leder till en god sammanhållning där alla tycker det är kul att gå till jobbet vilket är väldigt viktigt. Att ta hand om de anställda och se till att alla trivs är otroligt viktigt då det återspeglas till alla Vi har att göra med.

Passionen hos alla i företaget leder till en strävan efter den bästa kvalitén på allt det Vi utför. Vi vill vara stolta över Våra produkter och tjänster inte bara nu utan också i framtiden. Att Våra kunder skall känna samma som oss är något Vi hoppas och tror på. Vi är därför otroligt lyhörda och observanta för att ständigt utföra förbättringar.

Att lösa problem och hantera kunders specifika önskemål och frågor är något som är en självklarhet hos oss. Är det något som Vi inte kan hantera analyseras orsaken till detta och nya lösningar tas fram och standardiseras för framtiden. Att kategorisera segmenten i företaget i små divisioner ger möjligheten att kombinera dess kunskap och erfarenhet vilket leder till den mest flexibla och lämpligaste lösningen för kunden.

Vi arbetar med ett strukturerat och systematiserat företag som är en förutsättning för att kunna utvecklas och expandera utan att drabbas av en kollaps eller växtvärk.

Att ständigt arbeta med rätt dokumentation, föra rätt kommunikation och arbeta på ett systematiskt sätt gör att Vi kan jobba med högsta effektivitet i grupp där frågetecken inte uppstår. Genom att alla vet vad de skall göra leder detta även till en bättre arbetsplats samt en oslagbar kontroll.

Som företagsledare är det av största vikt att ha framtidsplanen klar för sig för att nå en expansion och förstå vilka drag som måste göras, att famla i mörkret och hoppas på bästa vägen ut är inte att föredra framför att tända lyset. Genom att ha ritat företagets karta i stort format som den ser ut när målet är nått och sedan veckla ihop den till start gör att allas egentliga uppgift är att tillsammans veckla ut denna.

I dagens läge räcker det inte med att goda medarbetare har en god lön och stabil arbetsplats. För att få med de allra bästa krävs en mening, en mening till varför vi jobbar mer än för dagen. Genom att låta de anställda ta del av denna karta förklaras meningen med allt. Detta är den största moroten samt motivation som finns att erbjuda från ett företag. Alla bygger upp sin inre strävan och motivation till att vara den som själv får veckla ut en bit av kartan och därmed själv följa med i utvecklingen.

//Daniel Nystedt


Intresserad?Boka en kostnadsfri visning av vårat uterum!